TERMINOLOGIE
VAN HET BEELDVERHAAL
TERMINOLOGIE VAN HET BEELDVERHAAL is een naslagwerk waarin meer dan 1500 'technische' striptermen zijn opgenomen. Elke begripsomschrijving bestaat uit een aantal kenmerken, waardoor het begrip uniek is ten opzichte van andere begrippen.
Zo vindt u bijvoorbeeld een uitgebreide genre-indeling met omschrijvingen van woorden als Cyberpunk, Sword and Sorcery, Underground, Gothic Novel, Eastern, Atomic Heroes.
Ook allerlei stijlkenmerken vindt u terug, zoals de balloen, speedlines, onomatopee, grafische striptaal. Verder wordt er aandacht besteed aan de relatie met andere kunstvormen, zoals cinematografische effecten in de beeldopbouw en allerlei beeldrelaties. Beeldregie is voor een stripverhaal erg belangrijk, omdat dit bepaalt of een stripverhaal lekker leest of niet. Hier vallen veel begrippen onder, zoals allerlei soorten beeldkaders, paginacomposities, ritme en montage. De vormgeving en formaten van stripalbums zijn een ander gebied dat aan de orde komt; en hier sluit het productieproces nauw op aan.
Vermeld worden ook trefwoorden die in gaan op secundaire literatuur en vakliteratuur, en een beschrijving van stijlen en scholen is ook in dit werk opgenomen.... En nog veel meer !

Verwijzing en groepering van begrippen leidt tot een soort onderlinge verwantschap. Dit overzicht heeft een structuur, waardoor de lezer geholpen wordt om relaties tussen begrippen te leggen.

Het boek 'Terminologie van het Beeldverhaal' is uitgevoerd met een full-colour slappe kaft, het heeft 143 pagina's. Het heeft een formaat van 27,3 x 20,0 cm (h x b) en er zijn geen strips of illustraties in opgenomen. Het boek kost € 20,- (incl. verzendkosten). U kunt via deze site het boek bestellen.
Sluit af met kruisje om terug te keren.
Bestelformulier