"Wetenschap welke het beeldverhaal bestudeert in al zijn aspecten, onderverdeeld in historische analyse, ontwikkelingsgeschiedenis, ideologisch-kritische analyse, semiologische analyse, sociologische analyse, psychologische analyse, structuur analyse, culturele analyse, reflectie analyse, marktonderzoek, genreleer, didaktiek. "
STRIPOLOGIE