Comic book Reference Bibliographic Datafile
 

stripnaslag
naslagwerk stripboek
secundaire stripliteratuur
boeken over het beeldverhaal
striptheorie
stripcatalogus
strip informatie
stripstudie
stripgeschiedenis
bibliografie stripboeken
stripbladen / striptijdschriften

 


Welkom stripliefhebber,

Deze site is geheel gewijd aan referentie literatuur over het beeldverhaal. Wanneer je informatie zoekt over vakliteratuur over stripverhalen dan vind je hier meer dan 2500 titels stripnaslagwerken. Het stripverhaal is een uniek medium voor het vertellen van verhalen in beelden en heeft eigen vormkenmerken zoals de tekstballon, kaders, onomatopeeën, bewegingslijnen, en allerlei vormen van beeldregie. Er is ook veel over het stripverhaal geschreven, zelfs richt men zich op het ontwikkelen van een bepaalde striptheorie. Er zijn diverse stripjournalisten en onderzoekers die zich bezighouden met de bestudering van het beeldverhaal, deze wetenschappelijke benadering kun je stripologie noemen.
Naast de bibliografie van stripliteratuur is er op deze site ook aandacht voor het fenomeen stripologie.  Hiermee is het stripverhaal een overtuigend volwassen medium, vanwege haar veelzijdigheid en diepgang op narratief, expressief   en visueel gebied. Ook vakliteratuur over de nederlandse strip is rijkelijk aanwezig, vaak met afbeelding van de cover. Ik hoop dat u net als ik kan genieten van deze schat aan informatie.

Alex Sliepenbeek

 

 

Comic Sekundärliteratur
Literatur Bildergeschichten

Diese Internetsite enthält die Comic Sekundär Literatur. Mehr als 2500 Nachschlagbücher des comicstrip sind in einigen Sprachen verbunden worden, klassifiziert nach Schreiber. Bis zu diesem Punkt ist dieses die grösste europäische Überblickinteressen Nachschlägbücher des Comic. Die Verschiedenartigkeit der Themen, die Quantität der Umschläge die hinsichtlich sind, und die Links der Dokumentationsstellen, bildet diese Comicsekundär Bibliographie einzigartig für dem Comic- Spezialist in jedem Bereich.  

comicstrip references
criticism on comicstrips
comic book critics
comic-book resources
comicbook sources
comicstrip catalogue
comisstrip guide
comic book books
comicstrip magazine
books on comics and cartoons
cartooning
comicstrip writing
comicstrip techniques
secundary sources on comicstrips
comics study
comic art 

This bibliography contains comic book information about comic book authors like: Biddeloo, Bourgeon, Wilhelm Busch, Walt Disney, Will Eisner, Van Hamme, Hergé, Hermann, Burne Hogarth, Edgar P. Jacobs, Don Lawrence, Juillard, Kresse, Stan Lee, Liberatore, Loisel, Miller, Moebius, Morris, Pratt, Tardi, Marten Toonder, Töpffer, McCay, Jef Nys, Uderzo, Vandersteen and many others.
Several items about the comicstrip are include like comicstrip history, comicstrip techniques, comicstrip genre, monographies, comic book art, comicstrip analyses.
You will find monographies about a diversity of comic book heroes like: Superman, Spiderman, Batman, Wonderwomen, Fantastic Four, The X-Men, The Spirit, Tarzan, Tintin, Lucky Luke, Asterix, Blake & Mortimer, but also other european comic book characters.
A large parte of the comic book reference literature contains comic book catalogues, comic book guides, comicstrip merchandising guides, comic book studies by comicologists and manga techniques.
Especially the technique of making comics or manga, drawing comics and narrative techniques, seems to bee very popular. Comicstrip theories about seqential art and the graphic novel are written by comicologists like Will Eisner and Scott McCloud. The theoretical approach of the comicstrip reaches especially from France a high level with authors like Thierry Groensteen, Pascal Lefèvre and Jan Baetens.
 

riferimenti bibliografici fumetto
bibliografia fumettistica
volumi critici sui fumetto
tecnica del fumetto
teorie del fumetto
arte del fumetto
libri fumetti
 

Questo luogo di internet contiene la Bibliografia fumettistica. Che 2500 libri di consultazione del fumetti di più sono stati incorporati in parecchie lingue, classificate per creare.
Fino a quel punto è questo i più grandi libri di consultazione europei di preoccupazioni di descrizione del fumetto.
La deversità degli oggetti, la quantità di coperture indicate, e i collegamenti dell'accumulazione riguardo ai Centri di Documentazione rende questa bibliografia della striscia unica per il esperto fumetti in ogni zona.
 

Les ouvrages de référence de la BD
bibliografie sur la BD
ouvrages de référence sur la bande dessinée
livres de référence
ouvrages théorique sur la BD
catalogue bande dessinée
l'art de la BD
information de la bande dessinée

Ce site internet contient les ouvrages de référence sur la bande dessinée. Il y a, plus 2500 du ouvrages de référence de la BD ont été repris dans diverses langues, rangés vers l'auteur.
Jusqu'à ce point est ce les plus grands ouvrages de référence européens de soucis de vue d'ensemble du Bande Dessinée.
La diversité des sujets et la quantité de couvertures montrées, les liens de collection au sujet des Centres Documentation rend cette bibliographie de B.D. unique pour le spécialiste de la B.D. dans chaque secteur.
 

obras de los cómics
obras de los historietas
obras de los quadrinhos
cómic biográfico
obras populares
libros de consulta del comic
libros de información de los comics
literatura de referencia del comics
publicationes de los comics
lectura de cómics
tebeos con información
teorie del cómic
obras maestras del comic
arte del comic
revista de historietas

 

Este sitio de internet contiene un repaso a la literatura de referencia del Comic. Se han insertado más de 2500 libros de consulta en varios idiomas, clasificados por el autor.
Se trata de la la más gamplia colección europea de libros de consulta, en lo que a descripción del comics se refiere.
La diversidad de temas, la cantidad de cubiertas mostradas, y los accesos a Centros de Documentación, hace única a esta bibliografia de la tira para los especialistas del comic en todas y cada una de sus áreas.
 

Stripspecialisten zijn vaak geïnteresseerd in boeken over strips, zoals een monografie over een stripauteur of een stripcatalogus. Vaak zijn het zelf ook stripverzamelaars met belangstelling voor uiteenlopende verzamelobjecten. Zij komen als bezoekers van stripevenementen op een stripbeurs of stripfestival om een ontbrekend of zeldzaam stripalbum of stripboek te zoeken, of om een signeerschets van een striptekenaar te bemachtigen. Een deel van de stripfanaten heeft ook belangstelling voor achtergronden van het stripverhaal, voor de hand liggend is stripgeschiedenis van de Nederlandse strip of de Vlaamse strip. Maar men kan ook interesse hebben in de productie van beeldverhalen zoals tekentechniek, scenariotechniek, beeldregie en welke stripdocumentatie daarbij is gebruikt. Een stripbestudeerder richt zich vooral op stripbespreking, stripanalyse of striptheorie, waarin betekenisleer een grote rol speelt, zoals bv. beeldgrammatica. Stripfiguren of een stripgenre kunnen door stripuitgeverijen geëxploiteerd worden met het op de stripmarkt brengen van stripmerchandising; en maken gebruik van uitgevertechnieken, zoals verschillende stripcovers voor een album om hun omzet te vergroten. Informatie over stripverhalen of manga strips zijn te vinden in striptijdschriften. Deze stripbibliografie bevat vele internationale bronnen over stripreferenties, alsmede een sectie over stripologie om dit op een hoger plan te brengen.

www.EUROBD.com
LE WEBRING DE LA BANDE DESSINÉE!